© 2019 - 2024 All rights reserved. Created by Stanislav Katuš.

Kontakt

Obsahuje zoznam vedenia detského speváckeho zboru vrátane kontaktného formulára a navigačnej mapy.

Fotografia: archív Pro Musica Magnólia Francúzsko - Tours 2014

Mgr. Viera Džoganová

Je absolventkou konzervatória v Košiciach, kde študovala hru na akordeóne.  V rokoch 1987 - 1990 absolvovala diaľkové štúdium zbormajstrov a neskôr si rozšírila vzdelanie  štúdiom na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku o Učiteľstvo umeleckých odborných predmetov. Je členkou Poradného zboru pre zborový spev pri Národnom osvetovom centre v Bratislave. V roku 1980 začala pracovať ako učiteľka hry na akordeón v Základnej umeleckej škole v Sobranciach a v roku 1985 založila detský spevácky zbor Magnólia.

V roku 1992 nastúpila na Základnú umeleckú školu v Michalovciach ako učiteľka zborového spevu a v roku 1998 sa zaslúžila o vznik nového telesa - detského speváckeho zboru Pro Musica.
e-mail: viera.dzoganova@gmail.com

Iveta Matyášová

Sa v roku 1991 vďaka svojim mimoriadnym interpretačným danostiam stala sólistkou Opery Slovenského národného divadla. Spievala titulnú úlohu v Pucciniho Tosce, Mařenku v Predanej nevěste a iné významné operné role. K výrazným kreáciám patrí aj Katrena v Suchoňovej Krútňave a Ariadna v Straussovej opere Ariadna na Axe. Spievala vo Švajčiarsku, Brazílii, Argentíne, Francúzsku, Nemecku, Ukrajine i v Japonsku. V súčasnom období pôsobí ako učiteľka spevu v ZUŠ v Michalovciach a Sobranciach a tiež ako hlasová pedagogička koncertného detského speváckeho zboru Pro Musica – Magnólia. Študuje vysokú školu na katolickej univerzite v Ružomberku učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.

Napíšte nám

Kontaktujte nás s otázkami, návrhmi a ďalšími informáciami ohľadom detského speváckeho zboru Pro Musica - Magnólia.

Adresa:

Štefánikova 3509/20

071 01 Michalovce

Budova Základnej umeleckej školy

TOP